Симпозиум на СГЗБ -2023

XXXIII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

Съвременни технологии, образование и
професионална практика в геодезията
и свързаните с нея области

София, 1 – 3 ноември 2023

ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ НА 03.11.2023г. СЕСИИТЕ НА СИМПОЗИУМА
В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В
УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ,

СГРАДАТА НА РЕКТОРАТА

ЕТАЖ 4, ЗАЛА 407

Онлайн достъп до сесиите:

2 ноември 2023 (четвъртък), 8:30 часа

Линк за достъп:

https://us06web.zoom.us/j/84695841944

3 ноември 2023 (петък), 8:30 часа

Линк за достъп: 

https://us06web.zoom.us/j/86346438323

Място

Дом на науката и техниката,,
ул. „Г. С. Раковски” 108,
гр. София


01 - 03.11.2023 г.
oт 9:00 до 18:00 часа


Сесиите ще се проведат в хибридна форма - с присъствено и онлайн участие.

Регистрация

01 ноември 2023 г.
от 14:00 часа


Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108. гр. София

Изложба

02 ноември 2023 г.
09:00 - 17:00 часа


На изложбата ще бъдат представени оптични, фотограметрични, GNSS и други инструменти и системи, програмни продукти, проекти и технологии.

Технически сесии

02 - 03 ноември 2023 г.
09:00 - 17:00 часа


Техническа сесия за представяне на новости от фирмите производители на геодезически инструменти и технологии.

С финансовата подкрепа на:

Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката

ДОГОВОР № КП-06-МНФ/27 от 08.08.2023 Г. С ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – БАН

Събитието се организира
със специалната подкрепа на:

СПОНСОРИ И ИЗЛОЖИТЕЛИ

Младите  автори – студенти, докторанти и постдокторанти, ще бъдат   поощрени, а отличените автори – наградени от нашия партньор: