Симпозиум на СГЗБ -2023

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ
МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ
ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ИСТАНБУЛ
СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО – АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ И ГЕОЛОГО – ГЕОГРАФСКИ НАУКИ